Kommentar

Personvernentusiastene må tøyles, skriver Kyrre Wathne.