Kommentar

En foregangsmann og et forbilde

Nekrolog: Christen Sveaas minnes Hans Rasmus Astrup (1939-2021).

Hans Rasmus Astrup 1939 - 2021

Kunstsamleren og forretningsmannen Hans Rasmus Astrup sovnet 23. april stille inn etter en tids sykdom, 82 år gammel.

Han tok juridisk embetseksamen i 1966 og reiste deretter til New York og arbeidet innen shipping og finans for å kvalifisere seg for virke i familiefirmaet Fearnley & Eger. Ved farens tidlige bortgang i 1972 overtok storebrødrene Thomas og Nils Jørgen Astrup familierederiet og Hans Rasmus meglerforretningen, Fearnley & Egers Befraktningsforretning, senere kjent som Fearnleys As. Hans Rasmus gikk fullt inn for og konsentrerte seg om oppgaven om å bygge opp og ut meglervirksomheten, til et av verdens ledende meglerhus med kontorer over hele verden.

Satsingen viste seg meget lønnsom og en betydelig finansformue ble bygget opp i Astrup Fearnley AS, og Hans Rasmus var også majoritetseier av Meraker Brug AS, Norges største private utmarkseiendom på 1.300.000 dekar. Alt dette eies i dag av Stiftelsen Hans Rasmus Astrup, etter at Hans Rasmus overførte mesteparten av sine eiendeler inkludert kunstsamlingen til denne stiftelsen, som ble etablert i 2013.

Hans Rasmus var en foregangsmann også når det gjaldt samtidskunst. Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst ble stiftet i 1989 og åpnet sine dører for publikum i 1993. Ryggraden i museets samling var Hans Rasmus’ stadige økende samling av ikoniske verk av meget ettertraktede samtidskunstnere. Sentrale hovedverk inkluderer Anselm Kiefers bokhylle på 32 tonn, Jeff Koons’ Michael Jackson & Bubbles, og Damien Hirsts Mother and Child Divided.

Astrup Fearnley Museets nybygg, tegnet av den verdensberømte Renzo Piano, åpnet i 2012 og har siden vært det mest sentrale visningssted for samtidskunst i Norge. Ingen over, ingen ved siden.

Jeg ble kjent med Hans Rasmus for rundt 30 år siden, og vi dyrket flere felles interesser sammen, samtidskunsten først og fremst, men også jakt, naturopplevelser og sosialt samvær satte vi begge stor pris på. Hans Rasmus var en utpreget sjenerøs venn, med utallige invitasjoner til sine mange flotte steder i Norge og utlandet. Her samlet han sin store skare av venner og forretningsforbindelser.

Som person var han den vennligste man kan tenke seg, men med stadige snertne og frekke kommentarer. Han likte godt å få svar på sine mange utspill, her gjaldt det ikke å være tilbakeholden. Mye latter og moro ble det.

Hans Rasmus var en foregangsmann for samtidskunsten i Norge, med sine personlige vennskap med utallige kunstnere og sine betydelige innkjøp til det som i dag er Norges desidert største samling av Samtidskunst. Han har vært en nytenkende inspirator og et forbilde for mange av oss andre som er blitt interessert i og samler på samtidskunst.

Som en bauta etter hans liv står nettopp Astrup Fearnley Museet og meglerforretningen Fearnleys AS.

Hans Rasmus ble i 1998 utnevnt til Kommandør av Kgl. St. Olavs Orden og noe senere også tildelt Commander of the British Empire(CBE)

Jeg takker i ærbødighet, og du vil aldri bli glemt Hans Rasmus.

Christen Sveaas

Mer fra Kommentar