Kommentar

NRK blir Norge som «Kampen hageby», skriver Kjetil Jakobsen.