Kommentar

Det kan hende vi trenger en kommisjonskommisjon, skriver Tore Wig.