Kommentar

Den kunstneriske, vitenskapelige og akademiske friheten bør grunnlovsfestes