Kommentar

Sjelden har striden om en britisk statsminister handlet så lite om politikk