Kommentar

Skimøta i Marka er idretten du heldigvis ikkje høyrer om, skriv Gudmund Skjeldal.