Kommentar

Er vi i ferd med å få en terapeutisk nyhetskultur, spør Ole Jacob Madsen.