Kommentar

Manglende mangfold blant forskere kan åpenbart få betydning, skriver Ove Vanebo