Kommentar

Vi tenkjer for lite på den estetiske dimensjonen i sport, skriv Gudmund Skjeldal.