Kommentar

Kan kunstig intelligens noen gang gjenskape den menneskelige stillheten?

Ikke alt lar seg imitere med ord. Det finnes en tid for å tie, en tid for å tale, skriver Taina Bucher.