Kommentar

Lovløsheten preger Fifas øverste nivåer, skriver Marius Lien