Kommentar

Hans Petter Graver: Avslører store svakheter i regelverk og politisk kultur