Kommentar

Rasismen i den europeiske flyktningpolitikken er helt åpenbar, skriver Priya Bains.