Kommentar

Når maskinen blir et tarmsystem

Det gir større mening å sammenligne kunstig intelligens med fordøyelsen enn med hjernen, skriver Taina Bucher.