Kommentar

Trøbbelet rundt Fornebubanen kommer av en enorm politisk feilslutning.