Kommentar

Å snakke om noe essensielt ved fars rolle i oppveksten er blitt krevende