Kommentar

Digitalisering er altfor viktig til å overlates til teknologer

De varslede kuttene i Forskningsrådets budsjetter vil være dødsstøtet for mange nye akademiske karrierer. Det er dårlig nytt for norsk forskning, men en god anledning til å tenke nytt om akademikere i arbeidslivet, skriver Georg Kjøll.