Kommentar

Bilister har alt å vinne på at andre trafikanter blir regulert like strengt som dem. Men er det rettferdig?