Kommentar

Tid for å hausta inn av overskotet i Equinor

Eit søkkrikt Equinor med sterk trong til overleving kan bli kostbart for skattebetalarane. Det er ikkje opplagt at interessene for nasjonen er dei same som for oljeverksemda, skriv Klaus Mohn.