Kommentar

Siste nytt fra metaverset: Kontrovers om falske ben

Mislykkes metaverset fordi det er kjipt, eller fordi den virkelige verdenen ikke er kjip nok?