Kommentar

Bør vi gi naturen en pris i kroner og øre?

Det er høye priser på det meste i disse dyre tider, så hvorfor er knappe naturgoder tilnærmet gratis?