Kommentar

Dei som står bak utbyggingsplanen for Wisting, kan ha forrekna seg

For ei oljenæring som passerer middagshøgda, er Wisting-feltet viktig. Men det er ikkje lenger så lett å isolere oljepolitikken frå miljø- og klimapolitikken, skriv Klaus Mohn.