Kommentar

Endret metoo hvordan norske journalister skriver om seksuell vold?

Mediene kan bli mye flinkere til å være åpne om den redaksjonelle prosessen, skriver Thea Storøy Elnan.