Kommentar

Det grønne skiftet kan komme raskere enn vi tror

Beregningene av hvor klimaet er på vei, spriker enormt. Selv om det er risikosport å spå fremtiden, er det enda mer risikofylt å satse blindt på at verden vil fortsette som før, skriver Ida Sognnæs.