Kommentar

Å håpe er et politisk valg, skriver Priya Bains

Å kneble kunsten er å kneble selve tanken om at noe annet kan eksistere, den grunnleggende håpefulle impulsen i mennesket.