Kommentar

Teknologikjempenes forretningsmodell går en skjebnesvanger tid i møte

Med Chat GPT er store pengestrømmer i spill, skriver Anita Schjøll Abildgaard.