Kommentar

Bilveier har overraskende lav verdi i nærheten av byområder

Igjen og igjen bygger vi mer vei, uten tanke for de kostnadene de påfører byene våre, skriver Ulrik Eriksen.