Kommentar

Økonomiske feilslutninger preger offentligheten

Rapporten fra Helsepersonellkommisjonen er ett av mange eksempler på det, skriver Olav Slettebø.