Kommentar

Å snikforlenge oljealderen tar ressurser fra grønn omstilling

Elektrifisering av sokkelen er ikke klimapolitikk , skriver Ingrid Hjort.