Kommentar

Krig mot «liberale eliter» og woke: Det kontrær-industrielle komplekset

Andrew Tate, Tucker Carlson og Elon Musk er del av en voksende politisk-kulturell sfære hvor det å bli kansellert (eller motsagt) av «elitene» er blitt et kvalitetsstempel og en salgspitch, skriver Carline Tromp.