Kommentar

Hvorfor er så mange teknologikritikere kvinner?

I de aller fleste tilfeller er det ikke hvite, rike menn som rammes av diskriminerende algoritmer, skriver Dag Grytli.