Kommentar

For tek-selskapene er det bare ett sted som gjør vondt

Når å maksimere aksjonærenes utbytte kommer først, er det kun penger som kan styre etikken, skriver Anita Schjøll Abildgaard.