Kommentar

Hverken Hamas eller Israel har gode alternativer som vil gi varig fred

Sårene denne krigen har skapt, er så dype at selv om krigføringen skulle slutte nå, er det vanskelig å se for seg at det skulle bety stort annet enn en pause, før kampene blusser opp igjen, skriver Hanne Eggen Røislien.