Kommentar

«Effektiv» klimapolitikk gjør oss sårbare for kriser

Klimautvalget endrer kriteriet for hva som er god klimapolitikk. Kanskje markerer det starten på en ny bevegelse, skriver Marie Storli.