Kommentar

Viktig pilar i kunnskapssamfunnet under press

Forskingsetiske spørsmål er tent med stor merksemd. Tilliten til forskinga må røktast utan opphøyr, skriv Klaus Mohn.