Kommentar

Jonathan Haidt og skjermdebatten: Vitenskap og sunn fornuft kolliderer

Kritikken av Jonathan Haidts bruk av forskning er treffende. Men kritikerne er for nærsynte til å se at han likevel stiller en nyttig samtidsdiagnose, skriver Ida Lyngstad Wernø.