Kronikk

Ideologiers tiltrekningskraft

Psykoanalytisk teori anvendt på kulturelle og sosiale prosesser er en uavbrutt, men ofte glemt kritisk tradisjon som ble aktualisert av 22. juli.