Kronikk

Språk som skaper avstand

Journalen sa at pasienten var gråtlabil. Hvorfor kan de ikke skrive hva det er som gjør at hun er lei seg og lett tar til tårene?