Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Kronikk

En Pisa-debatt for helsefeltet?

En forutsetning for gode helsetjenester er gode helsearbeidere. Pakkeforløp i psykisk helse kan føre til at legeyrket vil gjennomgå den samme transformasjonen som læreryrket.

Kun for abonnenter