Kronikk

Solstad er Solstad

Pinlige feiltagelser og falske motsetninger i Dag Solstads fremstilling av Olav Duun.