Kronikk

Et postakademisk universitet?

Vinden blåser i retning oppdragsforskning og kommersialisering, også ved universitetene.