Kronikk

Kutt bompenger og klimautslipp. Dropp ny E18

I praksis er bompengepakken lite annet enn en «krisepakke» for å redde Frps valgkamp.

---

E18 Vestkorridoren

Planlagt utbygging av nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker kommune.

Prosjektet ligger på prioritert plass i Nasjonal transportplan, men er omstridt blant annet på grunn av høye kostnader, bompengefinansiering og bekymring for trafikalt press på Oslo.

---

Hvis regjeringen virkelig vil kutte bompenger og redde klima, kan de starte med det mest åpenbare, å skrinlegge den nye monsterveien E18 Vestkorridoren.

Oslo, som mange andre byer, er blitt bygget på bilens premisser i altfor mange år. Det har ført til dårlig luft, høye klimagassutslipp, utrygge skoleveier, få og dårligere sykkelveier og at både biler, busser og trikker står og stanger i kø. Den utviklingen er vi i ferd med å snu i byen. For første gang på lenge er Oslo-luften blitt renere. Klimagassutslippene er redusert med 16 prosent på bare to år. Vi er godt på vei til å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby.

Denne utviklingen setter regjeringen nå i fare. Regjeringspartiene er nemlig blitt enige om en «bompengepakke». Bompengepakken er enten en gigantisk gavepakke til bilistene, eller en historisk satsing på kollektiv, avhengig av om du spør en statsråd fra Venstre eller Frp.

Ingen av delene stemmer. I praksis er det lite annet enn en «krisepakke» for å redde Frps valgkamp, komplett med enda mer oljepenger fra vår evig rause statsminister. I praksis fremstår dette som et forsøk på å bestikke byer for å undergrave våre egne klima- og miljømål.

Det ironiske er at regjeringen har fått en lissepasning til å kutte enormt i fremtidige bompenger i osloregionen samtidig som man sikrer nullvekstmålet. Byrådet i Oslo er nemlig enige med Akershus om å nedskalere monsterprosjektet E18 Vestkorridoren, som vil kreve opp mot 40 milliarder i investeringer, primært betalt av bompenger. I stedet for å ta imot denne pasningen, har regjeringen scoret selvmål: De har overkjørt den lokale enigheten for å tvinge igjennom full utbygging av motorveiprosjektet. Slik sikrer Frp skyhøye bompenger i mange år fremover, og slik bidrar Venstre til å undergrave nullvekstmålet.

Fra et FrP-perspektiv burde det vekke uro at E18 Vestkorridoren vil kreve i snitt 150 til 180 kroner for en tur tur-retur inn til Oslo fra Asker og Bærum om man krysser alle bomsnitt. Samferdselsminister Jon Georg Dale har likevel brukt mye tid de siste ukene på å rase mot «arkitekttegnede T-banestasjoner» og blomsterkasser i Oslo sentrum, men som Klassekampen kunne dokumentere i juni i år, tilsvarer slike tiltak knappe 2,26 meter med ny E18. Hvis målet er å kutte bompenger, er det altså mer å hente ved å bare droppe utbyggingen av den veien.

Fra et Venstre-perspektiv er det uforståelig at man skal bygge en større motorvei med plass til flere biler hvis de virkelig mener at «nullvekstmålet ligger fast». Hvis vi ikke skal ha noen vekst i biltrafikken, hvorfor skal vi da ha større plass til biler på veien? Så kan det jo legges til at Venstre har signert på at nullvekstmålet nå skal «videreutvikles» innen årsskiftet. Kan hende det skal «videreutvikles» slik at det plutselig er greit med flere biler likevel, slik samferdselsministeren hevder?

Fra et Høyre-perspektiv er det også uforståelig at man vil bygge et av de mest samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjektene i hele Nasjonal transportplan gjennom Asker og Bærum, i en tid der man ber hele resten av landet om å kutte i kostnader. Hvis Erna Solberg virkelig vil nekte Tromsø å få jernbane med henvisning til samfunnsøkonomiske regnestykker, er det påfallende at hun ikke stiller samme krav til infrastruktur blant Høyres gamle kjernevelgere i Asker og Bærum.

Det aller beste argumentet mot E18 er naturligvis at det overhodet ikke er egnet til å løse det problemet det er skapt for å løse. Som trafikkforskere lenge har påpekt, vil større motorveier bare gi større køer innen kort tid. Denne effekten har vært kjent lenge. En flaske får ikke bedre plass om du utvider tuten, og en by vil aldri ha plass til en uendelig mengde biler, uansett hvor store veier du bygger inn til den.

«Nullvekstmålet» er faktisk ganske misforstått i dagens politiske debatt: Det ble ikke introdusert først og fremst for å redde miljøet, men som et tiltak for å sikre effektiv transport inn til byene. Biltrafikken må senkes nettopp fordi byene vokser. En by er et sted der folk bor og jobber tett, og dermed også et sted der alle ikke kan reise rundt i hver sin store metallkasse. Jo større en by blir, jo større blir behovet for transport som er arealeffektiv. Altså kollektivtransport, sykkel og gange, ikke biler. Uansett hvilke blåblå briller du plasserer på nesetippen, stikker altså E18 Vestkorridoren seg ut som det soleklart viktigste prosjektet å kutte om man ønsker å oppnå regjeringspartienes uttalte mål.

De Grønne går til valg på å skrinlegge ny E18. Det vil ville gi lavere bompengepress slik Frp vil, det vil bidra til å sikre nullvekstmålet slik Venstre og KrF vil, og det vil redusere den offentlige pengebruken, slik Høyre vil. Og ikke minst vil det gjør at enda færre trenger å puste helsefarlig luft ned i lungene sine, eller sykle til jobb eller gå til skolen med hjertet i halsen, slik De Grønne vil.

Når de fire regjeringspartiene tvert imot har gått inn for å tvinge igjennom dette prosjektet, er det vanskelig å ta deres brusing med fjæra på alvor. «Bompengepakka» bør hverken imponere bompengemotstandere eller miljøvernere. Det er desperat spill for galleriet før et valg. Men om regjeringen endelig setter foten ned for ny E18, skal de i alle fall få et anerkjennende nikk fra meg. Da har de gjort noe som monner både mot bompengebelastning og klimautslipp.

Lan Marie Nguyen Berg

Oslos byråd for miljø og samferdsel (MDG)