Kronikk

Botsen – fra isolasjon til møtested

Slik kan det gamle Botsfengselet på Grønland fylles med nytt innhold.

[object Object]

Botsen har vært et avstengt område i Oslo indre øst i over 150 år. Når fengselsporten nå skal åpnes for ny bruk, har man en unik mulighet for å skape en ny møteplass i Gamle Oslo. Men om Botsen skal kunne bli en integrert del av byen omkring, må den bli nettopp det; en by i miniatyr. Diskusjonen om Botsens fremtid må derfor føres i flertallsform. Snarere enn etterbruk behøver Botsen «etterbrukere.»

De færreste av oss har et forhold til Botsen annet enn de kjente scenene fra Olsenbanden-filmene, der Kjell og Benny står klare med norske flagg og ønsker Egon velkommen ut i friheten. Fengselet ble påbegynt i 1840-årene som det første i sitt slag i Norge. Dagens bygg med luftegårder er cirka 20 mål stort og ligger midt i Oslo. Arealet tilsvarer omtrent hele to gjennomsnittlige Oslo-kvartaler. Da er ikke omkringliggende parkarealer inkludert.

Da Botsen for noen år siden ble vedtatt nedlagt, fulgte flere forslag om å gjøre bygget om til hotell. Byggets verneverdi legger en del begrensninger på hvordan man kan bruke Botsen i fremtiden, samtidig gir både formen og plasseringen helt unike muligheter. Det er lett å se for seg Botsen som hotell. På verdensbasis finnes det mange nedlagte fengsler som er gjort om til ulike overnattingskonsepter. Fengselsbygg er jo i bunn og grunn laget for overnatting, dog av en litt annen sort.

Tidligere i år var en rekke aktører ute i mediene og foreslo Botsen som midlertidig kulturarena. Bak prosjektet «Slipp Botsen fri» sto rundt femti ulike aktører som var interesserte i å benytte Botsen som midlertidig arena for sine aktiviteter. Så er det her valget står nå? Hotell eller kulturarena? Kanskje det riktige svaret er «ja takk, begge deler», og gjerne mer til?

Det siste halvåret har jeg bodd og jobbet i Tbilisi, hovedstaden i Georgia. Etter 70 år med sovjetisk okkupasjon er dette frodige fjellandet i ferd med å gjeninnta sin historiske rolle som møtepunkt langs silkeveien. Tbilisi og Georgia har de siste årene fått solid publisitet og figurert høyt på reisemagasinenes liste over nye steder å oppdage. Sentralt i denne forvandlingen står Adjara Group og deres satsing på en rekke unike hotellkonsepter som har satt landet og særlig hovedstaden på kartet. Felles for dem alle er at de tar utgangspunkt i Georgias til dels tunge arv fra sovjettiden og gir nytt liv til strukturer som ikke har tålt overgangen fra kommunisme til markedsøkonomi.

I Georgia finnes det et godt eksempel på etterbruk av verneverdige bygg i «Fabrika». Denne tidligere sovjetiske tekstilfabrikk huser nå hostell/hotell, coworking, kontorer, verksteder, undervisning, restauranter, butikker, barer med mer. Resultatet er et kvartal som lever døgnet rundt. Man har rett og slett klart å skape en møteplass som fungerer både for besøkende så vel som for lokalbefolkningen. Kan vi skilte med noe lignende i Oslo? Hvis erfaringene fra Tbilisi overføres til Botsen, kan det tidligere fengselet bli en internasjonal destinasjon.

Vi i Dark Arkitekter har gjort en mulighetsstudie der vi undersøker hvordan Botsen kan fylles med nytt innhold som både vil skape nytt liv i området og samtidig bevare den unike bygningsmassen. Flere av de gamle cellene kan transformeres til ulike hotellkonsepter. En av fløyene kan fylles med ulike restauranter og deler av fengselsgården kan brukes til matproduksjon. Og hvorfor ikke la gründere, kunstnere, og folk som ønsker å dele ideer få plass i bygget. Vårt forslag foreslår arealer for coworking, atelierer, event-arena, studioer og verksteder. De store grøntområdene kan bli en populær bydelspark for folk i alle aldre. Derfor har vi inkludert både lekearealer, skulpturpark og utekino i vår mulighetsstudie for Botsen. Kanskje kan en av fløyene i det gamle fengselet også bli redningen for fotomuseet, nå som planene om et fotomuseum på Sukkerbiten legges på is.

Kombinasjonen av foreslått bruk vil kunne gjøre Botsen til en viktig møteplass for alle som bor og besøker byen. Et sted hvor Gamle Oslo møter verden. Et sted som yrer av liv, både inne og ute, gjennom døgnet og gjennom hele året. Med det unike fengselsanlegget som utgangspunkt, bør ambisjonene for Botsen være nettopp det.

Mer fra Kronikk