Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Kronikk

Utdanner vi økonomer for det 21. århundre?

Studentene får bare ett teoretisk rammeverk. Hvor sikre kan økonomene være på at dette rammeverket alltid gir de riktige svarene?

Kun for abonnenter