Kronikk

Avslørende spinn om Osloskolen

I jakten på «demonteringsfortellingen» kan en fort miste barna i Korona-Osloskolen av syne. Det er også en skolepolitikk.

Mathilde Tybring-Gjedde og Høyre forsøker i Morgenbladet 5. februar1 å spinne videre på at «demonteringen av Osloskolen» vil gi «store konsekvenser». Men forsøket er svakt, og avslørende.

Malkenes-saken2 og Søgnen-varselet3 avdekket en fryktkultur i Utdanningsetaten i Oslo4. For åpen scene forsøkte direktører i toppledergruppen å fjerne byråd Thorkildsen. Og opposisjonen, ledet av Høyre5, spilte villig med. Men kuppet mislykkes og Søgnen måtte gå. På slagmarken startet vikar-direktør Kari Andreassen gjenreisingen6 av Osloskolen.

Omtrent samtidig med Osloskolens egen organisasjonsgjennomgang høsten 20196 hevdet Høyre for første gang at Osloskolen blir «demontert»7. Men fortellingen fikk ikke næring før omorganiseringen innhentet Søgnens gamle toppledere. Konflikten mellom Søgnens leir og den nye politikken ble nemlig synlig igjen rett før jul, da den nye direktøren, Marte Gerhardsen, ville «parkere» Søgnens to assisterende direktører8. Skolelederforbundet støttet Søgnens lojale direktører og var «svært kritisk til forslaget».

Ved å gjøre ryddejobben etter Søgnen om til en «demonteringsfortelling» forsøker en ikke bare å viske ut historien9 om Søgnen-regimets fall, en vil også viske ut kaoset regimet etterlot seg10, for eksempel at to av tre11 i Utdanningsetaten mente at ledelse og styring var en svakhet.

Det kan virke som at Skolelederforbundet ikke aksepterte funnene fra organisasjonsgjennomgangen (intervjuer med 127 medarbeidere i etaten, 36 intervjuer med 18 rektorer og 18 andre medarbeidere og en spørreundersøkelse til 183 rektorer der 155 (85 prosent) besvarte). For Skolelederforbundet krevde innsyn12 i underlagsdokumenter, svarene fra rektorundersøkelsen og intervjunotater fra ansatte og ledere. De fikk avslag13. Samtidig gjentok Tybring-Gjedde demonteringsfortellingen i Aftenposten14.

Så stengte landet, og en skulle tro at koronaskolen var en del av Ernas kall til «dugnad», men nei. At «demonteringsfortellingen» trumfet pandemien, viser ikke bare en dypt splittet organisasjon, det viser også hvor langt de fryktkulturelle var villig til å gå for å bevare sin tro på at Søgnen-skolen var «verdens beste».

Mens regjeringen satte inn de strengeste tiltakene i fredstid, og resten av Skole-Norge improviserte frem en digital hjemmeskole, laget Skolelederforbundet i Oslo en egen undersøkelse til sine medlemmer. (De spurte 187 egne ledermedlemmer, blant disse var 74 av de 183 rektorene i Osloskolen.) 49, eller en fjerdedel, av alle rektorene i Osloskolen mente de ikke var ivaretatt, skriver Skolelederforbundet i et brev til etaten15.De var også misfornøyd med ikke å delta på intervjuene av de nye direktørene, de kjente seg ikke igjen i endringene som pågår, og «de har i liten grad opplevd å bli instruert av en områdedirektør». I brevet ble også den intensjonelle feillesningen av ingressen i VG-saken fra 2. mars introdusert, der direktør Gerhardsen «går fra 22 til 6 direktører»16.

I løpet av høsten 2020 finner fortellingen sin endelige form, og den spinnes videre av Venstre og Høyre inn i en større fortelling om en gullalder uten fryktkultur under Høyre og Søgnen, om Thorkildsens og Gerhardsens demontering av «verdens beste skole», og at dette utgjør en stor fare for barna i Osloskolen.

Når fortellingen spinner mot Venstre, hentes innholdet fra tidligere nyhetssaker om konsulentbruk17, feillesningen av VG-saken18 og Skolelederforbundets motvilje mot omorganiseringen19. Fortellingen bygges hovedsakelig i et velvillig og kanskje ukritisk Dagbladet og når sin endelige form når «lønnsfest»-begrepet, først brukt av Venstres Hallstein Bjercke, også blir satt som innramming av Dagbladet på fortellingen om omorganiseringen20. Herfra er Venstres innramming også Dagbladets innramming.

Retriever gir 34 treff på Dagbladet-nettsaker med «lønnsfest»-heading, alle skrevet av samme journalist. De er likt vinklet, klikkvennlig illustrert med nærbilder av byråd og direktør og en ingress der opposisjonen «raser», «er sjokkert», mener det er «en hån», «nok er nok», «veldig alvorlig», «helt utrolig», «hårreisende», «sjokkerende», «ikke til å tro», «alarmerende», «helt krise», «dypt bekymra», «svært kritikkverdig» og «sjokkerende» (igjen)21.

Høyre spinner fortellingen ved at Høyre og Skolelederforbundets Trond Nilsen fokuserer på endring i testresultat (uten å nevne at de testene er gjennomført i koronaskolen). De slår «alarm om Osloskolen»22 i Dagbladet, i Nrk23 og på Dagsnytt 1824. Eller ved at noen rektorer fra Skolelederforbundet er alvorlig bekymret25 i Aftenposten.

Høyres ønske om en høring om «tilstanden i Osloskolen26 fikk aldri flertall. Derfor er det foreløpige høydepunktet for «demonterings-fortellingen» høringen om «Omorganiseringen av Utdanningsetaten» 21. januar i år. I sakspapirene til høringen27 kan en lese forhistorien om fryktkultur og omorganisering som jeg har omtalt her og mere til. Det overser både Høyre og Venstre glatt. Spørsmålet er hvorfor?

Etter at Høyres skolepolitiske fyrtårn kollapset med Søgnen-regimets fall, har Høyre samtidig også overlatt Kunnskapsdepartementet til Venstre. Høyre har derfor mistet sin fortelling om skole, om Kunnskapsløftet og om Osloskolen. PISA-resultatene står på stedet hvil, seksåringene rammes og fryktkulturen er dokumentert. Derfor sitter Stortingspolitiker Mathilde Tybring-Gjedde midt i en pandemi og er opptatt av organiseringen av en håndfull områdedirektører i Oslo kommune.

Samtidig har Venstre kunnskapsministeren, men de mangler en fortelling om skole. Det kan være grunnen til at de deler Høyres mål om å få festet begrep som «lønnsfest» og «demontering» som forståelsesramme for skolepolitisk debatt inn mot valget.

Lykkes det, kan tre gevinster innkasseres; høyresiden slipper å stå til ansvar for egen feilslåtte skolepolitikk, høyresiden kan angripe venstresidens skolepolitiske valgkampsak, tillitsreform, og Høyre og Venstre kan avlede debatten fra sin egen problematiske håndtering av koronapandemien nasjonalt.

Etter at Ernas «dugnad» ble til «krafttak», viser det avslørende spinnet om symbolet Osloskolen at valgkampen er i gang. I jakten på «demonteringsfortellingen» kan en fort miste barna i Korona-Osloskolen av syne. Det er også en skolepolitikk.

<strong>Kilder:</strong>

1. <a href="https://morgenbladet.no/ideer/2021/02/osloskolen-under-demontering" style="font-weight: 400;">https://morgenbladet.no/ideer/2021/02/osloskolen-under-demontering</a>

2. <a href="https://radio.nrk.no/serie/sommer-i-p2/sesong/201906/MKRH03000119" style="font-weight: 400;">https://radio.nrk.no/serie/sommer-i-p2/sesong/201906/MKRH03000119</a>

3. <a href="https://www.skup.no/rapporter/2018/sognenvarselet" style="font-weight: 400;">https://www.skup.no/rapporter/2018/sognenvarselet</a>

4. <a href="https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jP5l7n/ny-rapport-slakt-av-ledelsen-i-utdanningsetaten" style="font-weight: 400;">https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/jP5l7n/ny-rapport-slakt-av-ledelsen-i-utdanningsetaten</a>

5. <a href="https://www.dagsavisen.no/oslo/hoyre-topp-mener-thorkildsen-ma-tre-til-side-1.1203088" style="font-weight: 400;">https://www.dagsavisen.no/oslo/hoyre-topp-mener-thorkildsen-ma-tre-til-side-1.1203088</a>

6. <a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn=vedlegg%2F2020_12%2F1392999_1_1.pdf" style="font-weight: 400;">https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn­vedlegg%2F2020_12%2F1392999_1_1.pdf</a>

7. <a href="https://www.dagbladet.no/kultur/osloskolen-demonteres-sakte-men-sikkert/71760974" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/kultur/osloskolen-demonteres-sakte-men-sikkert/71760974</a>

8. <a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn=vedlegg%2F2020_12%2F1393106_1_1.pdf" style="font-weight: 400;">https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn­vedlegg%2F2020_12%2F1393106_1_1.pdf</a>

9. <a href="https://www.dagbladet.no/meninger/historielost-av-hoyre/72991210" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/meninger/historielost-av-hoyre/72991210</a>

10. <a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn=vedlegg%2F2020_12%2F1393006_1_1.pdf" style="font-weight: 400;">https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn­vedlegg%2F2020_12%2F1393006_1_1.pdf</a>

11. <a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn=vedlegg%2F2020_12%2F1393024_1_1.pdf" style="font-weight: 400;">https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn­vedlegg%2F2020_12%2F1393024_1_1.pdf</a>

12. <a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn=vedlegg%2F2020_12%2F1393085_1_1.pdf" style="font-weight: 400;">https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn­vedlegg%2F2020_12%2F1393085_1_1.pdf</a>

13. <a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn=vedlegg%2F2020_12%2F1393089_1_1.pdf" style="font-weight: 400;">https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn­vedlegg%2F2020_12%2F1393089_1_1.pdf</a>

14. <a href="https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/rAJ5pw/direktoerene-vinner-elevene-taper-i-osloskolen-mathilde-tybring-gje" style="font-weight: 400;">https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/rAJ5pw/direktoerene-vinner-elevene-taper-i-osloskolen-mathilde-tybring-gje</a>

15. <a href="https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn=vedlegg%2F2020_12%2F1393102_1_1.pdf" style="font-weight: 400;">https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&amp;filnavn­vedlegg%2F2020_12%2F1393102_1_1.pdf</a>

16. <a href="https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/awxMJ5/skolesjef-marte-gerhardsen-i-oslo-gaar-fra-22-til-6-direktoerer" style="font-weight: 400;">https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/awxMJ5/skolesjef-marte-gerhardsen-i-oslo-gaar-fra-22-til-6-direktoerer</a>

17. <a href="https://www.utdanningsnytt.no/osloskolen/utdanningsetaten-vil-ha-360-graders-malingsverktoy-inn-i-osloskolen/173449" style="font-weight: 400;">https://www.utdanningsnytt.no/osloskolen/utdanningsetaten-vil-ha-360-graders-malingsverktoy-inn-i-osloskolen/173449</a>

18. <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/30-direktorer-pa-millionlonn---pulverisering/73208666" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/30-direktorer-pa-millionlonn–pulverisering/73208666</a>

19. <a href="https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/mB1rAg/fra-tillitsbasert-til-tilfeldighetsbasert-ledelse-i-osloskolen" style="font-weight: 400;">https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/mB1rAg/fra-tillitsbasert-til-tilfeldighetsbasert-ledelse-i-osloskolen</a>

20. <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/lonnsfest-for-toppene-i-oslo-skolen/72973395" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/lonnsfest-for-toppene-i-oslo-skolen/72973395</a>

21. <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/raser---hun-har-abdisert/72979583" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/raser–hun-har-abdisert/72979583</a> , <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/millionanbud-etter-mangel-pa-kompetanse---sjokkert/73003406" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/millionanbud-etter-mangel-pa-kompetanse–sjokkert/73003406</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/lonnsfest-for-toppene-i-oslo-skolen/72973395" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/lonnsfest-for-toppene-i-oslo-skolen/72973395</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/kalles-inn-pa-teppet---nok-er-nok/73007468" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/kalles-inn-pa-teppet–nok-er-nok/73007468</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/veldig-alvorlig/73088781" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/veldig-alvorlig/73088781</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-ha-flere-pa-millionlonn---helt-utrolig/73116459" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/vil-ha-flere-pa-millionlonn–helt-utrolig/73116459</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/flere-skoletopper-ansettes---harreisende/73122877" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/flere-skoletopper-ansettes–harreisende/73122877</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/holder-sms-er-hemmelig---sjokkerende/73126861" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/holder-sms-er-hemmelig–sjokkerende/73126861</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/ikke-til-a-tro/73134319" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/ikke-til-a-tro/73134319</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/skrekktall---alarmerende/73162988" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/skrekktall–alarmerende/73162988</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-oppsigelser---helt-krise/73309138" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/nye-oppsigelser–helt-krise/73309138</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/dypt-bekymra/73311117" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/dypt-bekymra/73311117</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/peker-pa-hverandre---svaert-kritikkverdig/73312997" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/peker-pa-hverandre–svaert-kritikkverdig/73312997</a>, <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/sluttet-som-direktor---sjokkerende/73355485" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/sluttet-som-direktor–sjokkerende/73355485</a>

22. <a href="https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-om-oslo-skolen/72967211" style="font-weight: 400;">https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-om-oslo-skolen/72967211</a>

23. <a href="https://www.nrk.no/norge/oslo-rektorar-slar-alarm_-_-bekymringsfull-utvikling-1.15239522?fbclid=IwAR08u3XS7r1H7ZkHxPDyFD-qO1pMQoAsoUWTQl0vRXiwpBkrZm3RxfOewXY" style="font-weight: 400;">https://www.nrk.no/norge/oslo-rektorar-slar-alarm_-_-bekymringsfull-utvikling-1.15239522?fbclid­IwAR08u3XS7r1H7ZkHxPDyFD-qO1pMQoAsoUWTQl0vRXiwpBkrZm3RxfOewXY</a>

24. <a href="https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202011/NNFA56111720#t=2885s" style="font-weight: 400;">https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202011/NNFA56111720#t=2885s</a>

25. <a href="https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mB16QO/oslo-skolen-er-en-foererloes-farkost-vi-er-alvorlig-bekymret" style="font-weight: 400;">https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/mB16QO/oslo-skolen-er-en-foererloes-farkost-vi-er-alvorlig-bekymret</a>

26. <a href="https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lEMQEG/hoeyre-vil-ha-krisehoering-om-oslo-skolen" style="font-weight: 400;">https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/lEMQEG/hoeyre-vil-ha-krisehoering-om-oslo-skolen</a>

27. <a href="https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2F5a2f857d-4972-44b1-91c9-ee70f307149c&amp;fbclid=IwAR3Nj1bRAJxlcHbOM-YfIlB4D8fPP-eV9c42Qgkd6z_YJquI6O3STECQuOw" style="font-weight: 400;">https://einnsyn.no/moeteregistrering?id­http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2F5a2f857d-4972-44b1-91c9-ee70f307149c&amp;fbclid­IwAR3Nj1bRAJxlcHbOM-YfIlB4D8fPP-eV9c42Qgkd6z_YJquI6O3STECQuOw</a>

Simon Malkenes

Lektor, litteraturviter og forfatter. Siste bøker: Bak fasaden i Osloskolen (2014) og Det store skoleeksperimentet (2018)