Kronikk

Når etikken settes på prøve

Korona har satt forskningsetikken under press, men er dette tiden for å revurdere vårt etiske rammeverk?

Kun for abonnenter