Kronikk

Er det på tide å stille større kompetansekrav til politikerne?

Holder det at en regjering er folkevalgt for at vi skal anse den som kvalifisert? I Italia settes spørsmålet på spissen.