Kronikk

Fordømmelse og forståelse er to sider av samme sak

«Frontkjempere» får i altfor liten grad frem at krigen de deltok i, var krigsforbrytersk i seg selv. Resultatet var voldsorgien vi kjenner som «Østfronten».

Kun for abonnenter