Kronikk

Høyreekstrem ideologi eller gal manns verk?

Vi trenger en ny debatt om ideologiens rolle i utøvelse av terror, skriver Siri Gullestad.